Get Adobe Flash player

สถานที่ติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงาน เอ็น เค บิสซิเนส
116/12 หมู่ 16 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทร. 053-767536